x

מומחה לרפואה פנימית ומחלות ריאה

04-8311576

COPD

COPD היא מחלת המעשנים הנגרמת בכ– 90% מהמקרים על ידי עישון סיגריות.  הצעד הראשון בטיפול ב COPD הוא הפסקת עישון. COPD או מחלת ריאות חסימתית כרונית נגרמת גם כתוצאה מזיהומים וגזים באוויר.

היום קיימות גישות טיפוליות המקלות מאד על חולי COPD אך למרבה הצער לא ניתן לרפא את הנזק הנגרם מעישון סיגריות.  עיקרי הטיפול הנן הפקת מרב תפקוד הריאות הפגומות בעזרת משאפים ייחודיים בהתאמה לחולה הפרטני והשתתפות בתכנית שיקום המשפר את התפקוד היום יומי בצורה בולטת.  בניגוד לציפייה הטבעית הנובעת מהמילה שיקום הריאות עצמן לא משתקמות אך תכנית השיקום משפר את כל המסביבומאפשר לחולה לנצל בצורה יותר יעילה את המשאבים שלו ולהנות מאיכות חיים טובה יותר.  כן טיפול נכון ב COPD מפחיות את מספר ההתלקחויות של המחלה הקורות בדרך כלל בחורף.  מניעת התלקחויות ככל שניתן נחשבת לתרומה העיקרית של הטפול במחלת ריאות חסימתית כרונית להמלך יותר אופטימי של מחלה זו.