x

מומחה לרפואה פנימית ומחלות ריאה

04-8311576

סרקוידוזיס (SARCOIDOSIS)

סרקוידוזיס זו דוגמה של אחת המחלות אינטרסטיציאליות המוזכרות לעיל.    אולי השכיחה שבהם שאינה IPF.

בזכות נסיונו הרב בניהול מערך הריאות של במכון הריאות ברחוב הגפן 44 ומכון הריאות בבית חולים כרמל במשך שנים, פרופסור ויילר בקי בכל רזי מחלה זו בנוסף להתמצאות בקשת רחבה של מחלות ריאה אינטרסטיציאלית אחרות.