x

מומחה לרפואה פנימית ומחלות ריאה

04-8311576

מכתבי תודה

מכון הריאות ע”ש מגדן מצוייד בכל המכשור הנמצא בבתי החולים לאבחון מחלות הריאה; אסתמה, COPD, פיברוזיס ומחלות הריאה הנוספות. כל פונה לבדיקה אצל פרופ’ ויילר עובר תחילה בדיקה מלאה של תפקוד הריאות במעבדה משוכללת זו.