x

מומחה לרפואה פנימית ומחלות ריאה

04-8311576

מחלות ריאה תעסוקתיות

מחלות ריאה תעסוקתיות מהוות אחוז ניכר של מחלות ריאה מאסתמה ועד למחלות ריאה אינטרסטיציאליות הם על רקע תעסוקתי

יוצא דופן בקביעה זו היא ה COPD שכמעט תמיד על רקע עישון סיגריות למגינת לבם של חולים רבים הרוצים לקבוע שמחלתם נובעת מתנאי עבודה תוך חשיפה לחומרים תעשייתיים מסוגים שונים.

כאמור הקשת רחבה מאסתמה תעסוקתית שמתחלקת לשתי גרסאות, זו שנגרמת עקב גורמים סביבתיים שונים לאסתמה שמוחמרת עקב חשיפה תעסוקתית.  לאבחנהזובין

לפרופסור ויילר נסיון עשיר ביותר באבחון מחלות ריאה תעסוקתיות וכן במתן חוות דעת משפטיות בתחום זה.