x

מומחה לרפואה פנימית ומחלות ריאה

04-8311576

מחלות ריאה ובעיות נשימה

מספר מלים על מחלות ריאה ובעיות נשימה.  פרופסור ויילר מרבה להשתתף בכנסים רפואיים בתחום מחלות הריאה בארץ ובחול בהם נוטל חלק כמרצה או מציג עבודות וכמובן כשומע קשוב הלומד באופן מתמיד על התפתחויות והתקדמות בתחום מחלות הריאה.

נדבך קריטי ומרכזי בתהליך האבחון הוא ביצוע של בדיקה מלאה של תפקוד הריאות הנעשה במכון הריאות של פרופסור ויילר באמצעות מערכת אבחון משוכללת ויקרה (מעל רבע מליון ₪) המביאה לחידוד האבחנה ודיוק בקביעת הטיפול.

אלה הסיבות בגינן רוב החולים פונים אל  פרופסור ויילר: מחלה חריפה כגון דלקת ריאות או ברונכיטיס חריפה, אסתמה, COPD, מחלות אינטרסטיציאליות למיניהן, שחפת, סרקוידוזיס ומחלות ריאה תעסוקתיות.

זה המקום לציין ולהדגיש שתנאי ראשון לקבלה במכון הריאות הנו המצאות של צלום חזה עדכני או צלום CT עדכני בידי הפונה.

בתחום האיבחון:

ממצאים בבדיקת דימות כלומר צלום חזה או בדיקת CT של הריאות או שניהם.  הפונה ביצע מסיבה כל שהיא צלום והממצאים לא ברורים לו או לה ואף לעתים מדאיגים עד מאד ואיפילו מפחידים.

שעול טורדני שנמשך זמן רב ולא מגיב לטיפול שהומלץ לו או לה.

תחושת קוצר נשימה או חוסר אויר באופן קבוע או לסירוגין.

בתחום הטיפול:

ייעוץ או חוות דעת נוספת לגבי הטיפול במחלת ריאות או בעיות נשימה ידועה ומאובחנת בצורה נכונה.

לעתים רחוקות אך חשובות במסגרת ברור או ייעוץ כזה מתברר שהאבחנה לא מדויקת או שגויה או שקיים טיפול חלופי המתאים לבעיה הנדונה.

לחולי אסתמה כרונית קשה או מציקה פרופסור ויילר פיתח שיטת מעקב ייחודית תוך שימוש במעקב ביתי ודווח בעזרת דואר אלקטרוני המאפשר איזון המחלה בצורה בה החולה לא התנסה עד כה.