x

מומחה לרפואה פנימית ומחלות ריאה

04-8311576

מחלות ריאה אינטרסטיציאליות (INTERSTITIAL LUNG DISEASES)

מחלות ריאה אינטרסטיציאליות הם משפחה של מחלות ולא מחלה אחת.  המוכרת ביותר תחת השם IPF.  השם מתאר את הפגימה ברקמת הביניים שבריאה; תהליך של הצטלקות ואבדן התפקוד של הריאות.

מחלות אלו מתגלות או בעקבות צלום חזה שנעשה למטרה אחרת או בעקבות התפתחות של קשיי נשימה או שעול לא מובנים ולא מוסברים.

התרומה מייעוץ בעקבות פנייה להתייחסות למחלת ריאות כזו תהיה לעתים חידוד האבחנה ואישור הגישה האבחונית ו/או הגישה הטיפולית המוצעת לחולה.