x

מומחה לרפואה פנימית ומחלות ריאה

04-8311576

מדיה

במשך 26 שנה, עד לשנת 2010, ניהל את מכון הריאות בבית החולים כרמל ואת המרכז למחלות ריאה בחיפה, אותם גם הקים. במהלך השנים הקפיד על שיתוף פעולה ביניהם. כמו כן, שימש כאדריכל התוכנית הלאומית החדשה למיגור השחפת, המבוססת על תשעה מרכזים ארציים. עד 2003 ניהל את המרכז לאבחון ולטיפול בשחפת בחיפה, אותו גם ניהל.

במשך 26 שנה, עד לשנת 2010, ניהל את מכון הריאות בבית החולים כרמל ואת המרכז למחלות ריאה בחיפה, אותם גם הקים. במהלך השנים הקפיד על שיתוף פעולה ביניהם
במשך 26 שנה, עד לשנת 2010, ניהל את מכון הריאות בבית החולים כרמל ואת המרכז למחלות ריאה בחיפה, אותם גם הקים. במהלך השנים הקפיד על שיתוף פעולה ביניהם
במשך 26 שנה, עד לשנת 2010, ניהל את מכון הריאות בבית החולים כרמל ואת המרכז למחלות ריאה בחיפה, אותם גם הקים. במהלך השנים הקפיד על שיתוף פעולה ביניהם


במשך 26 שנה, עד לשנת 2010, ניהל את מכון הריאות בבית החולים כרמל ואת המרכז למחלות ריאה בחיפה, אותם גם הקים. במהלך השנים הקפיד על שיתוף פעולה ביניהם. כמו כן, שימש כאדריכל התוכנית הלאומית החדשה למיגור השחפת, המבוססת על תשעה מרכזים ארציים. עד 2003 ניהל את המרכז לאבחון ולטיפול בשחפת בחיפה, אותו גם ניהל. תורים נקבעים באופן אישי לפי הזמנה טלפונית ב- 8311576 – 04