x

מומחה לרפואה פנימית ומחלות ריאה

04-8311576

טקס נישואין מיוחד במינו

בשלהי שנת 1963, חצי שנה לאחר סיום קורס החובלים והתקבלותו לשורות שייטת 7 היא שייטת הצוללות, נישא הקצין הצעיר סג”מ דניאל ויילר לבחירת ליבו עופרה בונה, בת קיבוץ אושה.. הוא בחר בדרך לא שגרתית שבמרוצת הזמן ניתן לציין אפיינה את דרך מחשבתו בכל התחומים לרבות תחום הרפואה, בדרכו המיוחדת,נשבע המפקד הטרי אמונים בחירת לבו בחתונה הניצוחו של הרב הצבאי של חיל הים, הרב ד”ר ישראל הייטנר, ז”ל, בטקס נישואין צבאי שנערך במדור המרכז (הבקרה) של הצוללת “רהב”.  הכלה הגיעה לצוללת על גבי סירה ונאלצה לגלות על כשוריה הספורטיביות המובהקות במעבר מהכלי הקטן לצוללת עצמה.

מפקד הצוללת שהגיש כשי לזוג את סמלה של “רהב” אמר לכלה:” מרגע זה הפכת לחלק מאיתנו…” ואכן, עד עצם היום הזה, נשואים באושר ובאושר, דניאל ועופרה ויילר הם חלק בלתי נפרד ממשפחת הצוללנים ועד היום בכל מפגש של דניאל עם ה”חברה” שואלים לשלומה של עפרה.

גלרייה