x

מומחה לרפואה פנימית ומחלות ריאה

04-8311576

שימוש בתרופות

בהתייחס לטיפול במחלות הריאה הכרוניות; אסתמה ו COPD קיימים שני רכיבים חשובים שאי התייחסות אליהם מכשילה את הטיפול:

 

1. התמדה בטיפול.  לעתים קרובות כאשר הטיפול מצליח החולה המרוצה מפסיק את הטיפול.  ואז הכל קורס.  במחלות כרוניות אלו בדרך כלל הטיפול הוא קבוע ואין להפסיקו אלא לאחר הוראה מפורשת של הרופא.

 

2. טכניקת השימוש במשאף:  שימוש לא נכון במשאף מכשיל מטופלים רבים.  להלן כמה קישורים להדגמת שימוש נכון במשאף.