x

מומחה לרפואה פנימית ומחלות ריאה

04-8311576

הדרכה באי ספיקת לב

אם נקבע בביקור שאתה סובל מאי ספיקת לב ומקבל בגין כך FUSID או משתנים אחרים,

יתכן והתבקשת לעקוב אחרי המשקל שלך מדי בקר.  (דרושה השלמה)