x

מומחה לרפואה פנימית ומחלות ריאה

04-8311576

אסתמה

לעתים קרובות חולים עם שעול טורדני או קשיי נשימה סובלים מאסתמה לא מאובחנת.  בניגוד להבנתם של חולים ואף רופאים רבים, אסתמה אינה מחלת ילדים הנמשכת ברוב המקרים בבגרות אלא מחלה שיכולה להופיע בכל גיל, גם מעל גיל שמונים.  עוד מיתוס לגבי אסתמה היא התקווה להפרפא לגמרי מהמחלה.  אם אין טעות באבחנה אסתמה היא מחלה עמה החולה צריך לחיות כל חייו

אין פרוש הדבר לסבול מאסתמה כל החיים כיון שעם טיפול נכון ושיתוף פעולה מלא של המטופל אפשר לאזן את המחלה כדי שלא תהווה מטרד יום יומי.  אך כאמור עם באמת באסתמה עסקינן הסוד הצלחה היא הקפדה אדוקה על הטיפול המומלץ.

החטא הקדמון באסתמה הנה הנטייה של רוב החולים בייחוד אלא עם אסתמה לא קשה במיוחד, להזניח את טיפולים כאשר המחלה מתאזנת בעזרת הטיפול שהומלץ להם.  תפקידו החשוב ביותר של הרופא במחלה זו היא להביא את המטופל להבנת הצורך בטיפול מונע קבוע ולתת בידיו את הכלים להתגבר על הנטייה הטבעית והכל כך מובנת, להפסיק את הטפול הקבוע כאשר חש בטוב.

אסתמטיים רבים מצאו שקט ואיכות חיים שלא ידעו קודם לכן לאחר שנחשפו לגישתו התומכת והאמפתית של פרופסור ויילר.

פרופ’ דניאל ויילר הינו רופא מומחה למחלות ריאות ולמחלות פנימיות מטעם המועצה המדעית ורשויות ארצות הברית. הוא בוגר בית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית והדסה ירושלים משנת 1975.