x

מומחה לרפואה פנימית ומחלות ריאה

04-8311576
חיפוש חוות דעת

הדרכות מקצועיות

בחר קטגוריה מועדפת לצפייה במידע בנושא הדרכות מקצועיות
שימוש בתרופות
בהתייחס לטיפול במחלות הריאה הכרוניות; אסתמה ו COPD קיימים שני רכיבים חשובים שאי התייחסות אליהם מכשילה את הטיפול:
קיצד להגיע למרפאה מוכנים
למרות שנאמר מפורשות בעת הפנייה להזמנת תור "להביא את כל החומר הרפואי, גם מה שלא קשור לכאורה לתחום הריאות" רבים עושים חשבון ומביאים רק מה ש"נראה" להם.
הדרכות במעקב נשימה ביתי
כאן יש לי הרבה עבודה..... אפשר להשאיר בינתיים ריק.
הדרכה באי ספיקת לב
אם נקבע בביקור שאתה סובל מאי ספיקת לב ומקבל בגין כך FUSID או משתנים אחרים,
יתכן והתבקשת לעקוב אחרי המשקל שלך מדי בקר. (דרושה השלמה)
כותרת לפעילות של פרופסור דניאל ויילר
לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינגאלית לורם איפסום דולור סיט אמט, סת אלמנקום ניסי נון ניבאה. דסאיאקוליס וולופטה דיאם.
כותרת לפעילות של פרופסור דניאל ויילר
לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינגאלית לורם איפסום דולור סיט אמט, סת אלמנקום ניסי נון ניבאה. דסאיאקוליס וולופטה דיאם.
כותרת לפעילות של פרופסור דניאל ויילר
לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינגאלית לורם איפסום דולור סיט אמט, סת אלמנקום ניסי נון ניבאה. דסאיאקוליס וולופטה דיאם.
כותרת לפעילות של פרופסור דניאל ויילר
לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינגאלית לורם איפסום דולור סיט אמט, סת אלמנקום ניסי נון ניבאה. דסאיאקוליס וולופטה דיאם.

לקוחות מספרים

היום הוכח בצנתור שהאבחנה שלך היתה מדויקת, אכן יש לי לחץ דם ריאתי בינוני.
אין ספק שמעבר למקצועיות שלך יש לך נשמה ענקית ולא הרפית עד שהבנת שזה
הדבר. אז תודה ענקית

פנינה

היום הוכח בצנתור שהאבחנה שלך היתה מדויקת, אכן יש לי לחץ דם ריאתי בינוני.
אין ספק שמעבר למקצועיות שלך יש לך נשמה ענקית ולא הרפית עד שהבנת שזה
הדבר. אז תודה ענקית

פנינה

היום הוכח בצנתור שהאבחנה שלך היתה מדויקת, אכן יש לי לחץ דם ריאתי בינוני.
אין ספק שמעבר למקצועיות שלך יש לך נשמה ענקית ולא הרפית עד שהבנת שזה
הדבר. אז תודה ענקית

פנינה